Skip to content
obuka-vozaca-hero-img-min

Obuka vozača
za B kategoriju

B – Kategorija za upravljanje motornim vozilom (putničkim i teretnim), čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3500 kg i koja nemaju više od 9 mesta za sedenje uključujući i vozača. Teorijska obuka, polaganje teorijskog dela ispita i praktična obuka se može vršiti sa navršenih 16 godina, a polaganje praktičnog dela ispita sa navršenih 17 godina. Obuka podrazumeva 40 časova teorijske i 40 časova praktične obuke.

Cenovnik usluga

Teorijska obuka
B – KATEGORIJA

40 časova

12.000 RSD

Praktična obuka
B – KATEGORIJA

40 časova

60.000 RSD

Teorijski ispit
B – KATEGORIJA

1 ispit

3.000 RSD

Praktični ispit
B – KATEGORIJA

1 ispit

3.000 RSD

POSTUPAK OD UPISA DO DOBIJANJA VOZAČKE DOZVOLE

U Auto školi sklapate Ugovor kojim je regulisan način obuke i način sprovođenja i organizovanja polaganja ispita. Za sklapanje Ugovora je potrebna lična karta, a za maloletna lica je potrebno i prisustvo roditelja za potpis Ugovora. Za upis nije potrebno lekarsko uverenje. Potrebno je za početak praktične obuke.

Nakon upisa počinje slušanje teorijske nastave (fond od 40 časova) koja se organizuje u prostorijama Auto škole. Termini nastave se usklađuju prema slobodnom vremenu kandidata i uglavnom se organizuje u 14 termina – dolazaka (12 puta po 3 časa i 2 puta po dva časa).

Nakon završene teorijske obuke, vrši se prijava teorijskog dela ispita. Prijava se vrši u Auto školi, mora se doći LIČNO, poneti lična karta, popuniti prijava i izvršiti uplata takse za polaganje. Termini za polaganje budu unapred određeni od strane MUP-a. Prijava za polaganje se vrsi 8 dana pre termina polaganja.

Nakon položenog teorijskog dela ispita potrebno je izvaditi lekarsko uverenje za vozača “B” kategorije i tada se započinje sa praktičnom obukom (fond 40 časova). Dnevno je moguće imati najviše dva časa i termini se takođe zakazuju u dogovoru sa kandidatom.

Nakon završene praktične obuke dolazi na red prijava polaganja vožnje, ALI pored lične karte, popunjene prijave i izvršene uplate takse za polaganje POTREBNO je priložiti i POTVRDU O POLOŽENOM ISPITU IZ PRVE POMOĆI.

Nakon položenog praktičnog dela ispita (vožnje) u Auto školi dobijate UVERENJE o položenom vozačkom ispitu (besplatno) i odlazite u Policijsku upravu po svoju DOZVOLU , stavite na vozilo nalepnicu “P” i vozite!!!

Kandidati za vozače “B” kategorije koji već imaju neku od kategorija (AM, A1, A2, A) imaju različit (manji) fond časova teorijske i praktične obuke.

Obuka kandidata bez iskustva se razlikuje od obuke kandidata sa predhodnim iskustvom. Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1 kategorije idu na skraćeno osposobljavanje koje podrazumeva 7 časova teorije i praktično osposobljavanje od 35 časova vožnje.
Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu A2, A kategorije idu na skraćeno osposobljavanje koje podrazumeva 7 časova teorije i praktično osposobljavanje od 30 časova vožnje.

PROBNA VOZAČKA DOZVOLA B KATEGORIJE

Probna vozačka dozvola se dobija do navršene 21 godine ili ako lice položi nakon 19 godine života, probna dozvola se dobija u trajanju od 2 godine.

 • zabrana upravljanja vozilom u periodu 23:00h – 06:00h;
 • zabrana upotrebe telefona i drugih sredstava za komunikaciju;
 • zabrana upravljanja pod dejstvom alkohola;
 • maksimalna brzina na auto-putu do 110 km/h;
 • maksimalna brzina na regionalnom putu do 90 km/h;
 • na ostalim putevima ne sme da pređe 90% od brzine koja dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće;
 • lice koje ima probnu dozvolu sa navršenih 17 godina, ne sme da upravlja vozilom čija snaga motora prelazi 80kw bez nadzora lica koje ima važeću vozačku dozvolu u trajanju od najmanje 5 godina;
 • sa probnom vozačkom dozvolom nije moguće upisati druge kategorije

KATEGORIJE VOZILA KOJIM MOŽE DA UPRAVLJA
VOZAČ SA B KATEGORIJOM

Kandidat koji položi vozački ispit za B kategoriju dobija i B1 i M.

B1 KATEGORIJA

 • za upravljanje lakim i teškim četvorociklom
 • za upravljanje lakim i teškim triciklom čija snaga motora ne prelazi 15kw.

B KATEGORIJA

 • za upravljanje motornim vozilom (putničkim i teretnim), čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3500 kg i koja nemaju više od 9 mesta za sedenje uključujući i mesto za vozača;
 • za vuču prikolice do 750 kg najveće dozvoljene mase;
 • za upravljanje triciklima i četvorociklima čija snaga ne prelazi 15kw, odnosno triciklima i četvorociklima preko 15kw nakon navršene 21 godine života.

M – Motokultivator

© Auto škola N&A Akademija 2022  |  Sva prava zadržana.