Skip to content
AS-Akademija A Kategorija hero

Obuka vozača
za A kategoriju

Sa položenom A kategorij0m možete upravljati MOTOCIKLIMA i TEŠKIM TRICIKLIMA čija je snaga motora veća od 15kw. 

Obuka za A kategoriju se sastoji iz dva dela, teorijski i praktični deo. U zavisnosti dal već posedujete neku od kategorija zavisi broj časova teorijske i praktične obuke. Časovi vožnje moraju biti pod nadzorom instruktora vožnje.

Obuka na sopstvenom motoru po novom pravilniku o polaganju vozačkog ispita nije dozvoljena.

Cenovnik usluga

Posedovanje kategorije Željena kategorija A Broj teorijskih časova Broj praktičnih časova Cena
AM A / 20 38.000,00
A1 A / 14 28.400,00
A2 A / 7 17.200,00
B, B1, BE, C, D, F, M A 7 40 72.100,00
Ne poseduje ni jednu kategoriju A 40 40 82.000,00

VOZILA ZA OBUKU A KATEGORIJE

Predvidjeno je da kandidati koji žele da polažu za A KATEGORIJU moraju se obučavati na vozilu sa motorom od najmanje 600 cm3, i  snage od najmanje 40kw.

Stari zakon je dozvoljavao obuku na sopstvenom motoru, sada novi pravilnik to ne dozvoljava.

Nije predvidjena obuka na sopstvenom motoru, već se za obuku mora koristiti isključivo vozilo auto skole.

POSEDUJETE B KATEGORIJU A ŽELITE DA POLAŽETE ZA A KATEGORIJU.

Ukoliko već imate položen ispit za neku od kategorija i posedujete vozačku dozvolu, značajno će vam biti smanjen broj časova praktične i teorijske obuke. Na primer  najčešći slučaj je da neko već posedujete vozačku dozvolu AM kategorije to znači  da neće morati da ide na teorijsku nastavu i voziće samo 20 časova praktične obuke.

Vozači koji su polagali vozački ispit i dobijali stare vozačke dozvole (pre donošenja novog zakona) sa položenom B kategorijom odmah su dobijali i AM kategoriju. Sa starim vozačkim dozvolama su mogli da voze mopede do 50cm3.

Vozači koji po novom polože vozački ispit B kategorije ne dobijaju  AM kategoriju. Sa novom vozačkom dozvolom ne možete voziti motor već morate polagati vozački ispit za neku od A kategorija. U ovom slučaju biće vam potrebno 7 časova teorije i 40 časova vožnje na motociklu.

Svaka vozačka kategorija koju već posedujete u vozačkoj dozvoli skraćuje put polaganja nove kategorije.

Ukoliko kandidat poseduje A2 KATEGORIJU najmanje dve godine može polagati vozački ispit za A kategoriju i pre navršene 24 godine.

USLOVI ZA UPIS ZA POLAGANJE A KATEGORIJE

  • lična karta,
  • lekarsko uverenje za A kategoriju,
  • 23 godine za obuku,
  • 24 godine za polaganje praktičnog ispita,
  • ukoliko već  posedujete vozačku dozvolu B kategorije ispit iz prve pomoći vam neće biti potreban

KADA POLOŽITE ZA A KATEGORIJU, STIČETE PRAVO UPRAVLJANJA VOZILIMA:

  • AM kategorije
  • A1 kategorije
  • A2 kategorije

© Auto škola N&A Akademija 2022  |  Sva prava zadržana.