Skip to content
A1 kategorija hero

Obuka vozača
za A1 kategoriju

A1 kategorija vam omogućava da možete voziti motocikle čija radna zapremina motora nije veća od 125 cm3 i snaga motora do 11kw.

Propisano je da se obuka mora vršiti na motociklu koji pripada vozilima A1, sa motorom radne zapremine od najmanje 120 cm3, najveće konstruktivne brzine od 90km/h.

Obuka za A1 kategoriju se sastoji iz dva dela, teorijski i praktični deo. U zavisnosti dal već posedujete neku od kategorija zavisi broj časova teorijske i praktične obuke. Časovi vožnje moraju biti pod nadzorom instruktora vožnje.

Obuka na sopstvenom motoru po novom pravilniku o polaganju vozačkog ispita nije dozvoljena.

Cenovnik usluga

Posedovanje kategorije Željena kategorija A1 Broj teorijskih časova Broj praktičnih časova Cena
AM A1 / 7 17.200,00
B, C, D, F, M A1 7 20 40.100,00
Ne poseduje ni jednu kategoriju A1 40 20 50.000,00

A1 KATEGORIJA USLOVI ZA UPIS

  • obuka se moze vrsiti sa 15 godina,
  • polaganje ispita sa 16 godina,
  • licna karta je obavezna,
  • lekarsko uverenje za A1 kategoriju je obavezno pre otpočinjanja praktične obuke,
  • ukoliko ne posedujete vozačku dozvolu B kategorije mora imati položen ispit iz prve pomoći

POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA ZA A1 KATEGORIJU

Nakon položenog teorijskog ispita A1 kategorije i završene praktične obuke kandidat stiče pravo na polaganje praktičnog ispita.

Praktičan ispit A1 kategorije se sastoji iz dva dela vožnja na uređenom parkingu – poligonu i vožnja u saobraćaju. Vožnja na poligonu se sastoji od vežbi: održavanja pravca kretanja, slalom vožnje između čunjeva, ubrzavanje i kočenje i vožnja u obliku broja 8 između postavljenih čunjeva.

Nakon toga sledi vožnja u saobraćaju.

Kada položite vozački ispit i dobijete vozačku dozvolu A1 kategorije stičete pravo upravljanja i vozilima AM kategorije.

© Auto škola N&A Akademija 2022  |  Sva prava zadržana.